ОЧИЩЕННЯ ВОДЯНИХ РЕЗЕРВУАРІВ

REMEDIANT

Мікробіологічна підготовка до рекультивації водойм та зменшення донних осадів

Розмір упаковки

500 g1 kg5 kg25 kg

Загальний опис

Препарат REMEDIANT призначений для рекультивації водойм та донних осадів. Багатий мікробіологічний склад препарату забезпечує його високу ефективність. До бактеріальних штамів, що використовуються в препараті, відносяться целюлолітичні та лігнолітичні, протеолітичні та ліполітичні бактерії, а також аммонізуючі, нітрифікуючі та денітрифікуючі бактерії. REMEDIANT ефективно зменшує кількість біогенних сполук у воді (азот та фосфор), тим самим пригнічуючи ефекти евтрофікації водойм. Регулярне вживання препарату підвищує прозорість води, гальмує “цвітіння води” що є наслідком надмірного розвитку популяцій ціанобактерій та водоростей, зменшує неприємні запахи

Більше того, REMEDIANT регулює управління киснем водойм, тим самим впливаючи на здоров’я риб та інших тваринних організмів, які їх населяють.

Відновлює природний біологічний баланс водойми.

внаслідок анаеробного розкладу органічних речовин, зменшує донні осади та мул.

Склад препарату

REMEDIANT – висококонцентрований мікробіологічний композит, який складається з 19 бактеріальних штамів. Унікальний і повністю безпечний склад бактерій для людини, тварин і навколишнього середовища відповідає за проведення цілеспрямованих процесів мікробіологічного розкладання, які природним шляхом і швидко покращують стан здеградованих вод. Використання біопрепаратів активізує процес біологічного розкладання мулу, активізує механізм біологічного самоочищення води (біореабілітація) та змушує покращити фізико-хімічні параметри і санітарно-гігієнічні параметри води (біоремедіація).

Етапи дії препарату

 • адаптація мікроорганізмів до навколишнього середовища,
 • обмеженя росту і скорочення водоростей у воді,
 • денітрифікація розчиненого у воді азоту та перетворення розчинного фосфору у важкорозчинну форму,
 • вплив целюлолітичних та лігнолітичних бактерій на донні відкладення,
 • дія протеолітичних та ліполітичних бактерій,
 • дія аммонізуючих та нітрифікуючих бактерій,
 • дія денітрифікуючих бактерій.

Ефекти застосування

Використання препарату REMEDIANT

 • спричиняє скороченню водоростей і ціанобактерій у товщі води та водоподібних водоростей,
 • підвищує прозорість води,
 • знижує рН мулу, що сприяє зменшенню донних осадів,
 • підвищує рН води, що сприяє зв’язуванню фосфатних іонів
 • в нерозчинні фосфорні сполуки,
 • впливає на покращена аеробних умов,
 • збільшує здоров’я риб та їх популяцію,
 • збільшує популяцію зоопланктону як показника чистоти водойми.

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
26-300 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl